Eltűnik a Michelin – Taurus gumigyár a Kerepesi útról

5/5 - (1 vote)
File Gábor A gumiabroncsok szóvivője info(kukac)gumipiacmagazin.hu

File Gábor
A gumiabroncsok szóvivője
info(kukac)gumipiacmagazin.hu

Felvásárolja az állam az egykori Michelin gumigyár Kerepesi úton álló telkét, amin a tervek szerint sport és kulturális központ lesz

Felvásárolja az állam az egykori Michelin gumigyár Kerepesi úton álló telkét, amin a tervek szerint sport és kulturális központ valósulhat meg.

Az állam legfeljebb 500 millió forintot szánna a felvásárlásra, a teljes előkészítés azonban elérné a 3 milliárd forintot – olvasható az 1870/2016. (XII. 28.) Kormányhatározatban.

A határozat szerint a telekre a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében van szükség. A sportok közül helyet kapna a kosárlabda, bridzs, sakk, judo, karate, squash és röplabda is. A területen 1893-tól 2014-ig gumigyár működött, kezdetben a Magyar Ruggyantaárugyár, majd 1973-tól Taurus Gumiipari Vállalat néven. Azt követően pedig a Michelin folytatta ott a gumigyártást. 2014-től azonban végleg megszűnt a gyártás, így az egykori gyárépületek használaton kívül vannak.

A Fiumei úti sírkert, az Aréna pláza és a vasút által határolt terület nagy része be van építve, így a szükségtelen épületek bontására a határozat szerint további 2,266 milliárd forintra van szükség, az ingatlanok kármentesítéséhez pedig további 307,8 millió forintról döntöttek a 2017-es költségvetésből. Összesen tehát a teljes előkészítés költsége eléri a 3 milliárd forintot.

A Taurus gumigyárról

Schottola Ernő a nemzetközi trendekre jól ráérezve alapította meg 1882-ben az első nagyobb hazai gumiipari üzemet. A cég pár év múlva osztrák kézbe került, és Ruggyantaárugyár Rt. néven működött tovább a budapesti Kerepesi úton.

Amikor 1913-ban bevezették a bika latin megfelelőjéből származó Taurus márkanevet, már felfutóban volt a hazai gépjárműpark.

Amikor 1913-ban bevezették a bika latin megfelelőjéből származó Taurus márkanevet, már felfutóban volt a hazai gépjárműpark. Míg a századfordulón alig 10 jármű közlekedett az országban, 1910-ben már több mint 500 “motoros hintó, keretváz, motoros társaskocsi, teherszállító automobil és motoros kerékpár” talált vevőre. Ezért a 20-as évektől saját gyártási szabadalmon alapuló autógumi gyártásába kezdtek. A jól prosperáló gumigyárat a világháború után, 1949-ben elérte az államosítás.

A hatvanas években a hazai iparban és kereskedelemben is összevonási hullám söpört végig, a központosítástól hatékonyabb, jobban szervezett, egyszerűbben irányított gyárakat reméltek a döntéshozók. A gumigyárat is központosították, a gyártó és értékesítő vállalatok egybeolvasztásával 1963-ban létrejött az Országos Gumiipari Vállalat. Ezt a nevet változtatták 1973-ban Taurus Gumiipari Vállalattá.

A gumigyár Kerepesi úti üzemének jellegzetes téglakockás épülete mögötti hatalmas területen folyt a termelés.

Több mint tízezer terméket gyártottak, főleg ipari felhasználásra. A hetvenes évek olajárrobbanására a magyar iparpolitika a széntermelés felpörgetésével válaszolt, a bányákba rengeteg gumialkatrész, ékszíj, heveder, futószalag kellett. A közúti járműgyártás is rohamosan fejlődött, oda abroncsokat, profilszalagokat, légrugókat gyártottak.

Ebben az időben a Taurus egy igazi sikertörténetnek tűnt. A felfutó fejlesztések miatt nyugat-európai kooperációban gyártottak rengeteg terméket, főleg osztrák közreműködéssel. A korabeli reklámokban és a sajtóban a munkásokról egy összetartó munkáskollektíva képe rajzolódik ki, a Taurus egy olyan modern munkahelynek látszott, ahol jó a fizetés, menő dolog dolgozni. A dolgozók szívesen ajánlották barátaiknak, rokonaiknak a gyárat, ami a jó pénz mellett sok egyebet is kínált: balatoni üdülőkben pihenhettek, több helyen munkásszállás helyett a mai albérleteknek megfelelő, úgynevezett IBUSZ szobákban helyezték el a messze lakó dolgozókat. Jól szereplő kézilabda csapat, pezsgő KISZ-élet, táncklub, mintha egy mai menő startup vállalkozásról olvasnánk.

Ahogy egy egykori dolgozó fogalmazott:

„Életem egyik meghatározó munkahelye volt. Mind a mai napig emlegetem, soha annyi fizetésemelést, jutalmat, nyereségrészesedést nem kaptam, mint ott, pedig csak egy szürke gépírólány voltam.”

„Életem egyik meghatározó munkahelye volt. Mind a mai napig emlegetem, soha annyi fizetésemelést, jutalmat, nyereségrészesedést nem kaptam, mint ott, pedig csak egy szürke gépírólány voltam.”
Foto: Fortepan

A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb képet mutatott. Amikor a 80-as évek elején Pető Iván és Pécsi Vera könyvet írt a magyar gumiipar történetéről, az összes nagyobb üzemet, gyárat meglátogatták. Pető elmondása szerint megdöbbentő volt szembesülni a valósággal. A gumigyártás egyik fő alapanyaga ugyanis a korom, ami az üzem területén mindenhol kiírthatatlanul ott volt, legyen az az étkező, folyosó, öltöző. Bár a fejlesztések miatt modern gépek is kerültek a gyárba, összhatásában a látvány a századfordulót idézte, mindenen állt az évtizedes lepucolhatatlan olaj, por, korom.

Pető egy Patyomkin-faluhoz hasonlította a gyárat, jellemzőnek tartva a korra, hogy még az idealizált munkásosztály kiemelt színhelye is így nézett ki. A magyar gumiipar és a gyár súlya sem volt olyan jelentős, míg mi világhírűnek hittük, a világtermelésben még a csúcson sem érte el részesedésünk az 1 %-ot, sőt a magyar iparon belül is igen szerény része volt. A könnyűipar ugyan viszonylag jól fizető állásokat kínált, de ezen belül a gumiipar nem tartozott az élvonalba, bár a hóvégi fizetési borítékot vastagíthatták az egészségügyi pótlékok és túlórák. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb képet mutatott.

Amikor 1996-ban a privatizáció során a Michelin vette meg a gyárat, a Kerepesi úton már csak gumiabroncsokat készítettek

A nyolcvanas évek második felétől folyamatosan szüntették meg a különféle veszteséges üzletágakat, amiket addig népgazdasági érdekre hivatkozva tartottak fenn. A szocialista nagyipar egyik büszkesége 1990-re több ezres elbocsájtások után a csőd szélére került. Amikor 1996-ban a privatizáció során a Michelin vette meg a gyárat, a Kerepesi úton már csak gumiabroncsokat készítettek. 2013-ban a francia konszern alacsony árfekvésű termékeire vezette be újra a Taurus márkanevet, ám a gumiabroncsok ma már leginkább Szerbiában készülnek.

A nyolcvanas évek második felétől folyamatosan szüntették meg a különféle veszteséges üzletágakat, amiket addig népgazdasági érdekre hivatkozva tartottak fenn. A szocialista nagyipar egyik büszkesége 1990-re több ezres elbocsátások után a csőd szélére került. (Fotó: FORTEPAN) A cég Kerepesi úti üzemének jellegzetes téglakockás épülete mögötti hatalmas területen folyt a termelés. Az egykori Taurus legkurrensebb lakossági cikke a gumimatrac volt, amelyből a csúcson évi egymillió darab készült, a világon minden harmadikat a cég gyártott, hozzá külön ragasztót és foltkészletet mellékelve.

A matracok ma már névtelen kínai üzemekből kerülnek a hipermarketek polcaira, pár száz forintos eldobható áruként. Az egykori Taurus legkurrensebb lakossági cikke a gumimatrac volt, amelyből a csúcson évi egymillió darab készült, a világon minden harmadikat a cég nyíregyházi üzeme gyártott Pálma fantázianéven, hozzá külön ragasztót és foltkészletet mellékelve. A matracok ma már névtelen kínai üzemekből kerülnek a hipermarketek polcaira, pár száz forintos eldobható áruként.

1870/2016. (XII. 28.) Korm. határozat a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezése érdekében a rendezvény helyszínének biztosítása céljából

1. felszólítja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján az 1087 Budapest, Kerepesi út 17. szám alatt található, Budapest VIII. kerület 38821/1, valamint 38831 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, továbbá az 1087 Budapest, Kerepesi út 15. és 17. alatt található, Budapest VIII. kerület 38830/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) legfeljebb 500,0 millió forint vételáron – a kármentesítési kötelezettség átvállalásával – a Magyar Állam részére adásvételi szerződés megkötésével történő megszerzéséről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ingatlanok állami tulajdonba kerülését követően az MNV Zrt. útján gondoskodjon az Ingatlanokon található, további hasznosításra alkalmatlan felépítmények vagy építmények bontása, az Ingatlanok kármentesítése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. pont végrehajtását követően azonnal

3. felszólítja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak

a) az Ingatlanok megvásárlásához szükséges 500,0 millió forint biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) az Ingatlanokon található, hasznosításra alkalmatlan felépítmények vagy építmények bontási munkálatai elvégzéséhez 2266,5 millió forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

c) az Ingatlanok kármentesítéséhez 307,8 millió forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében


A gumiabroncs teszteket itt találod >>>

Az új hírekről azonnal értesülhetsz Facebook oldalunkról is, – Kedveld!

Videó csatornánkon mindig fogsz találni valami érdekeset, iratkozz fel >>>

Instagram oldalunkat itt tudod figyelemmel kísérni >>>

Ezt olvasta már?

MICHELIN City Street, az új abroncs a városi elektromos kerékpárokhoz

MICHELIN City Street

MICHELIN City Street, az új gumiabroncs a városi elektromos kerékpárokhoz

4 hozzászólás

  1. Gábor ezt fusd át még egyszer, mintha duplán látnék, de a téma érdekes :)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

11 − 2 =